Zojuist vond de openbare zitting van het centraal stembureau plaats. Besloten is over de lijsten, de kandidaten, de aanduiding van de partijen en de nummering. Op 16 maart doen aan de verkiezingen voor de gemeenteraad Dalfsen mee:

  1. Gemeentebelangen

  2. CDA

  3. ChristenUnie

  4. Partij van de Arbeid (P.v.d.A)

  5. VVD

  6. D66