De voorzitter van het centraal stembureau voor de op woensdag 16 maart 2022 te houden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente maakt bekend, dat de op vrijdag 4 februari 2022 door het centraal stembureau geldig verklaarde kandidatenlijsten ingevolge het bepaalde in artikel I 17 van de Kieswet, voor een ieder ter inzage zijn gelegd bij:

  • Eenheid Publieksdienstverlening
    • Raadhuisstraat 1
    • 7721 AX Dalfsen.

Plaats: Dalfsen
Datum: Vrijdag 4 februari 2022

De voorzitter voornoemd,

E. van Lente