De voorzitter van het centraal stembureau voor de op woensdag 16 maart 2022 gehouden verkiezing van de leden van de Raad van de gemeente Dalfsen maakt bekend, dat op maandag 
21 maart 2022 om 10:00, een openbare zitting van het centraal stembureau plaatsvindt, waarin de uitslag van de verkiezing wordt vastgesteld en bekend gemaakt. De openbare zitting vindt plaats in de Raadszaal van het gemeentehuis. Wilt u deze vergadering digitaal bijwonen dan kunt u tot maandag 21 maart, 09.00 uur, hiervoor een zoom link aanvragen via publiekszaken@dalfsen.nl.
 
De voorzitter voornoemd,

E. van Lente